Kasutades Sushidonut OÜ teenuseid (edaspidi „Sushi Donut“, „veebipood“), andmesubjekt (edaspidi „klient“, „Sina“), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõustub oma isikliku teabe töötlemisega järgmistel tingimustel.

Isikuandmete töötlemine on vajalik Sushi Donut teenuste osutamiseks ja toodete müümiseks, ilma milleta ei ole võimalik kasutada Sushi Donut pakutavaid teenuseid. Tingimused on kooskõlas isikuandmete kaitse Euroopa Liidu määrusega.

Isikuandmete töötlemine:

 1. Veebipood https://sushidonut.ee/ (SushiDonut OÜ, registrikood 16531320), e-posti aadress sushidonutee@gmail.com vastutab veebipoe nimel isikuandmete töötlemise eest.
  Töödeldavad isikuandmed hõlmavad järgmist:
  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  kauba kohaletoimetamise aadress;
  pankade konto number;
  kauba ja teenuste maksumuse ja maksete üksikasjad (ostuajalugu);
  kliendiabiinfo.
  Sushi Donut töötleb ainult neid isikuandmeid, mille olete meile vabatahtlikult avaldanud. Leiame vajaliku märkida, et kui otsustate mitte esitada isikuandmeid, mis on tellimuse täitmiseks hädavajalikud, ei saa me teiega ühendust võtta ega teile teenust osutada.
 2. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks. Ostuhis­tooriat (ostu kuupäev, kaubad, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks. Panga­konto numbrit kasutatakse klientidele tagasimaksete tegemiseks. Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse probleemide lahendamiseks, mis on seotud kaupade ja teenuste osutamisega (kliendiabi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe toimimise tagamiseks infoühiskonna teenusena ja veebisaidi kasutamise statistika koostamiseks.
 3. Sushi Donut veebipoel on õigus kasutada kliendi e-posti aadressi reklaami ja muu teabe saatmiseks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Teie isikuandmete turvalisus on Sushi Donut jaoks oluline. Sushi Donut isikuandmete vastutava töötlejana vastutab teie isikuandmete turvalisuse eest.
 4. Isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil, mis on sõlmitud kliendiga. Isikuandmete töötlemine toimub õigusliku kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 5. Isikud, kellele isikuandmed edastatakse: reeglina ei edasta Sushi Donut teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Sushi Donut edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ. Leiame vajalikuks märkida, et Sushi Donut võib teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele edastada ainult juhul, kui sedised on vajalikud audiitori, juriidilise nõustaja, raamatupidaja või muu isiku jaoks, kes osutab Sushi Donut’ile teenuseid (nt IT-teenused).
 6. Isikuandmed edastatakse veebipoe kliendiabi teenusele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide küsimuste lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress edastatakse meie toidukullerile. Kui veebipoodil on raamatupidamine teenusepakkuja kaudu, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmehalduse tagamiseks.
 7. Isikuandmed salvestatakse https://sushidonut.ee/ serveritesse, mis asuvad Tallinnas, Eestis. Kõiki isikuandmeid hoitakse https://sushidonut.ee/ serverites seni, kuni need kustutatakse. Juurdepääs isikuandmetele on tagatud veebipoe töötajatele, kes võivad isikuandmetele juurde pääseda tehniliste küsimuste lahendamiseks, mis on seotud veebipoe kasutamisega ja teenuste osutamisega. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turbeabinõusid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotamise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmed edastatakse veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuste pakkujad ja andmehostinguteenused) veebipoe ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 8. Isikuandmetele saab juurde pääseda ja neid saab parandada veebipoe kasutaja profiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, ei saa parandusi teha.
 9. Veebipoe kliendi konto kustutamisel kustutatakse isikuandmed https://sushidonut.ee/ serveritest 14 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamise eesmärkidel säilitada. Kui veebipoes tehakse ost ilma kliendikontota, kustutatakse ostuajalugu ühe päeva jooksul. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni. Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse.
 10. Tarbijal on õigus igal ajal keelata tema isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik nõude taastamiseks lepingu alusel või kauba kohaletoimetamiseks.
 11. Otseseks postituseks kasutatavaid elektroonilisi isikuandmeid kasutatakse ainult siis, kui tarbija on selleks andnud eraldi nõusoleku https://sushidonut.ee/ veebisaidil.

Isikuandmete töötlemise osas on teil õigus:

 1. Nõuda jurdepääsu isikuandmetele, mis on kogutud teie kohta Sushi Donut poolt, ja paluda koopiaid isikuandmetest; nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tõele või neid ei töödelda vastavalt kehtivatele nõuetele; nõuda, et Sushi Donut piiraks teie kohta käivate isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist; esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.
 2. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada eespool nimetatud õigusi, palun esitage digitaalselt allkirjastatud taotlus Sushi Donut e-posti aadressile sushidonutee@gmail.com.
 3. Sushi Donut’il on õigus keelduda taotluse täitmast, teavitades teid sellest keeldumise alustest.

Te tunnistate, et olete lugenud käesolevat Privaatsuspoliitikat, mõistate seda täielikult ja nõustute sellega, et Sushi Donut kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega kooskõlas.